Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vallaskolans Systematiska kvalitetsarbete

Under uppdatering

Vallaskolans värdegrund

Genom att vi alla, elever, föräldrar och personal, tar ett gemensamt ansvar för och arbetar i enlighet med vår värdegrund, så skapar vi en lärmiljö som utgör grunden för trygghet och studiero. Under vårterminen 2017 pågår ett arbete där vårdnadshavare, elever och skolans personal gemensamt arbetar med att revidera Vallaskolans värdegrundsdokument.

Ämnesplaner, årskursvis

Ämnesplanerna beskriver vilka områden som tas upp i undervisningen, vilka mål vi arbetar mot och vilka kunskapskrav/kravnivåer som bedömningen av elevernas kunskaper och färdigheter utgår från. Nedan kan du ta del av ämnesplanerna för respektive årskurs.

Sidan uppdaterad 2020-08-24