Odensalaskolan

Odensalaskolan är en F-9 med ca: 660 elever med tillhörande Fritidshem. Skolan är belägen i Odensala med villaområden gränsande till sköna natur- och strövomården. Ett stenkast från skolan ligger sportfältet som inbjuder till rörelse av olika slag året om. Skolan innefattar även ett skolbibliotek, caféteria samt uppehållsrum men även en stor skolgård som inbjuder till mycket lek, rörelse och aktiviteter.

Storsjöskolan

Aktuellt just nu

Informationsmöte inför skolval

Välkommen till vår skolas informationsmöte inför val till högre årskurs. Mötet sker digitalt via Teams. Vid frågor, kontakta rektor.

Instruktion för anslutning till digitalt möte via Teams Pdf, 98.6 kB.

Skolbygget Östersund

Odensalaskolan (före detta Storsjöskolan) har moderniseras och byggs ut. Hösten 2022 flyttade åk 7-9 och anpassad grundskolan in i de nya lokalerna. Hösten 2023 flyttade Lillsjöskolans årskurs F-6 in i skolan.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterad 2023-09-27