Om skolan

På Mimergården har vi fyra arbetslag. Grön avdelning för barn i förskoleklass och årskurs 1-3. Röd avdelning för barn förskoleklass och årskurs 1-3, och Blå avdelning där barn i åk 4 och åk 5 går. Här finns även Introduktions­gruppen. Hos oss finns även grundsärskolan (6-17 år).

Fritidshem

På Mimergården har vi fritidshemsverksamhet från kl 12.00-17.00 (samt lov) för förskoleklass och årskurs 1-3 på Grön och Röd avdelning.

Kontakt

Rektor
Göran Åkesson
072-587 01 49

Expedition/Skoladministratör
Carin Österberg
063-14 41 41

Kök 070-191 06 67

Arbetslag
Grön 070-644 67 85

Röd 070-644 34 72

Blå 063-14 41 40

Klubben 072-452 56 03

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Skogsbruksvägen 79
831 73 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-12