Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 17.30. Om det finns behov kan vi hålla öppet fram till 18.30. Kontakta i så fall fritidshemmet en vecka i förväg så ordnar vi det.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Förskoleklass Gul

076-056 83 25

Fritidshemmets blogg

Årskurs 1 Röd

070-644 34 72

Fritidshemmets blogg

Årskurs 2 och 3 Grön

070-644 67 85

Fritidshemmets blogg

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2021-09-29