Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Marieby skola

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Ove Schörling 063-14 33 89
Specialpedagog Berit Eskilsson 070- 374 27 86
Lärare Lars-Gunnar Pettersson 073-057 39 01
Skolsköterska Git Boman 073-271 19 48
Skolkurator Veronica Anderheim 073-275 62 05
Skolpsykolog Peter Leiler 073-274 89 83
Skolläkare Anita Englund (kontakt via skolsköterska)

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Likabehandlingsplan

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplanPDF.

ANDT-plan

Här kan du ta del av vår ANDT-plan.PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-28