Kontakta oss

Lillsjöskolan omfattar årskurs 1-6 samt förskoleklass. Skolan är organiserad i arbetslag inom respektive årskurs.

Personal

Expeditionen

Rektor

Lars-Ivar Hansson
070-274 73 34

Skoladministratör

Britt-Marie Eriksson
063-14 36 90

Finns på Lillsjöskolan onsdagar, torsdagar och fredagar

Arbetslag

Förskoleklass och fritidshem

070-536 36 44
076-114 47 52

Susanne Persson, Ronny Olofsson, Hugo Enfors, Jenny Hellström, Ville Johansen, Maja Westling

Årskurs 1 och fritidshem

Skola 076-033 62 31
Fritids 073-270 34 44

Marika Rindberg, Carin Aili, Catarina Starkman, Ida Nordin, Kajsa Eriksson, Filip Modigh, Ville Johansen

Årskurs 2 och fritidshem

Skola 076-023 95 85
Fritids 070-644 83 53

Johanna Sterner, Joacim Strömberg Elina Strömberg, Anna Häggkvist, Jesper Lantz, Maja Westling

Årskurs 3 och fritidshem

Skola 076-038 67 97
Fritids 070-644 90 25

Susanne Westling, Michaela Grääs, Sanna Krylén, Lena Bäck, Niclas Gabrielsson, Tove Henriksson, Marie Johansson

Årskurs 4A

070-644 48 97

Årskurs 4B

076-015 05 34

Hans Svedholm, Fredrik Aspman, Marie Johansson, Filip Modigh

Årskurs 5

076-106 27 31

Emma Jakobsson, Inger Björkbom, Elina Strömberg, Tove Henriksson

Årskurs 6

073-270 34 46

Bengt Larsson, Renée Lövkvist

Övrig personal

Specialpedagog

Anders Hägg

070-644 90 14

Speciallärare

Jessica Rengsvik

076-131 49 57

Bildpedagog

Kristina Persson

Slöjdlärare i textilslöjd

Magdalena Johansson

Slöjdlärare i trä- och metallslöjd

Lars Johansson

Lärare i idrott och hälsa

Åke Westling

SvA-lärare

Cathrine Viksten

Musiklärare

Andreas Andersson

Elevassistent

Ville Johansen

Kök

073-275 10 44

Om skolan

Lillsjöskolans anda skall präglas av tolerans, omtanke och trygghet. Därför tar vi alla, elever, föräldrar och personal ett gemensamt ansvar för vårt viktiga värdegrundsarbete. Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

  • Tolerans är att känna förståelse för olikheter och allas lika värde.
  • Respekt är att visa hänsyn för vår miljö och människorna runt omkring oss.
  • Ansvar är att följa regler och stå för det jag gjort.
  • Rättskänsla är att ta avstånd från kränkningar och mobbning.
  • Generositet/empati är att leva sig in i och förstå andra människors situation.

Ta del av hela dokumentet som berättar om vårt värdegrundsarbete

Besöksadress

Svanvägen 4-8
831 62 Östersund

Postadress

Östersunds kommun
Lillsjöskolan
831 82 Östersund

Sidan uppdaterad 2023-01-17