Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

För läsåret 2017/2018 jobbar vi med genrepedagogik och IT i undervisningen.

Underlag framåtsyftande planering, elev. IUPPDF

Omdömesblankett för årskurs 1-3PDF

Omdömesblankett för årskurs 4-5PDF

Arbetsplaner

Vårt arbete styrs av:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, (framtagen av regeringen)
Kursplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kompletterar läroplanen och anger mål i varje ämne (Skolverket)
Körfältsskolans lokala arbetsplanPDF - hur vi på Körfälsskolan ska arbeta med läroplanen och kursplanerna

Sidan uppdaterad 2017-12-19