För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Fjällängsskolan.

Skollunch

Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?öppnas i nytt fönster

Elev-/Föräldraråd

Föräldrarådet träffas cirka två gång gånger per termin.
Varje klass och varje förskoleavdelning har en föräldrarepresentant tillsammans med skolledning och personal.
Elevrådet träffas en gång i månaden.

Fritidshem

Fritidshemmet delar lokaler med Fjällängsskolan och har öppet mellan 06.30-18.30. Morgontillsyn före 07.30 sker i fritidshemmets lokaler vid matsalen. Barn som lämnas före 07.00 serveras frukost.
Tillsynen efter 17.00 sker på Fjällängsskolan, i förskoleklassens lokaler.

Plan för förskoleklass och förskoleklassens fritidshem på FjällängsskolanPDF

Frånvaroanmälan

Senast 7.45 vill vi att ni ringer och meddelar frånvaro till nedanstående telefoner där telefonsvarare finns påkopplad. Frånvaro anmäls varje dag om ni inte meddelar respektive klasslärare något annat. Ni lämnar namn på eleven, klass och orsak till frånvaro och datum.

Pedagogerna lyssnar av telefonsvararen innan de börjar den första lektionen. Det är därför viktigt att ni meddelar frånvaron i tid och på rätt telefonnummer, sa att vi kan kontakta er så snart som möjligt om en elev är frånvarande utan giltigt skäl.

F-klasser 063-14 44 15
Klass 1A och 1B 063-14 44 16
Klass 2A och 2B
063-14 44 17
Klass 3A och 3B 063-14 44 30
Klass 4 och klass 5 063-14 44 30

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ej i Dexter).

Ordningsregler

Fjällängsskolans ordningsreglerPDF

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-08-01