Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Elevhälsoteam Fåker skola

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Märith Jonsson, rektor 063-14 49 91, 070-217 21 28
Magnus Ekerlid, skolpsykolog 073-274 89 84
Robert Ingvarsson, skolkurator/socionom, 076-106 10 63
Helene Höglund, skolsköterska 070-371 83 67
Annika Lindén, specialpedagog (nås via kommunväxel)
Eva Jansson, resurslärare, 063-602 03

Lokal elevhälsoplan Fåker skolaPDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Likabehandlingsplan

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplanPDF.

Ordningsregler

Ordningsregler för Fåker skolaPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-08-08