Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Aktuellt just nu



Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats på fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Fritidshemmet förskoleklass

070-453 69 26

Övre fritidshemmet

073-270 17 35

Nedre fritidshemmet

072-512 17 32


Fritdshem Äldre
076 136 49 73

 

Fritidsklubben

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2023-09-08