Kontaktinformation

Under läsåret 2018/19 har vi en treparallellig skola med förskoleklasser, årskurs 1 och årskurs 2 samt fritidshem.

Expedition

Rektor

Nina Magnusson
063-14 35 13

Kök

Johanna Ekroth
070-191 72 14

Skoladministratör

Malin Persson
072-714 43 64
Fax 063-14 37 52

Våning/arbetslag

 

Våning 1 Grön, tel: 073-270 23 98
Förskoleklass FA, 1A, 2A och fritidshem
Naranja Gudfastsson, Matilda Ferm, Jessica Heidenbäck, Neta Frykman, Elin Hemmingsson, Johanna Nilsson och Sofie Marklund.

Våning 2 Blå, tel: 070-191 72 07
Förskoleklass FB, årskurserna 1B, 2B och fritidshem
Lena Nyman-Persson, Marianne Persson, Marita Edfalk, Åsa Persson, Stina Nilsson, Lena Georgson, Johan Lindborg och vakant.

Våning 3 Röd, tel: 070-191 72 06
Förskoleklass FC, årskurs 1C, 2C och fritidshem
Gunmarie Odeén Falkelind, Julia Lind, Malin Lindé, Mats Jonasson, Helena Fredriksson, Matilda Svejgård, Simon Eriksson och Kjell Ölveby .

Övrig personal:
Lena Molin Wöldern - specialpedagog, Zandra Schwartz, Thomas Pettersson - lärarresurs, Helena Fredriksson IT-pedagog.

Om ni behöver kontakta oss, lämna ett meddelande eller skicka ett sms till våra mobiler, eftersom vi inte alltid kan svara när ni ringer. Kom ihåg att lämna ditt namn och telefonnummer.

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Personal

 

Arnljot personal

Arnljotskolans personal

Om skolan

Arnljotskolan har under läsåret 2018/19 totalt ca 200 elever, fördelade på tre förskoleklasser, tre klasser i årskurs 1 och tre i årskurs 2.

Vår vision är: ”En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande”.
Skolans utemiljö är mycket bra, det är nära till Storsjön och Öneberget och vi har en fin skolgård. På vintern finns det skidspår utanför knuten.

Historik, Arnljotskolan

Arnljotskolan, tidigare Klockhuset, startade på Frösö Strand hösten 2012. Skolan startades eftersom Östbergsskolan blivit för trång och det fanns ett behov i området av utökade skollokaler. I samband med att vi flyttade in renoverades hela huset, lokalerna är nu mycket fina. Vi driver en modern skola i ljusa och trevliga lokaler. Det finns god tillgång till modern teknik och kommunen har investerar i nya möbler och utrustning. Idrottsundervisning bedrivs utomhus eller i Kul och Bus-lokalen som vi hyr.

En anrik byggnad

Huset byggdes 1912 och är idag kulturminnesmärkt. Kommunen hyr huset av Diös. Byggnaden har en mycket spännande historia! Det byggdes som en del av dåvarande Frösö sjukhus. Här fanns sysslomannen, administration, läkarbostäder och operationssalar.
Det fanns även en kyrka ”Mariakyrkan” som numera är skolans matsal, och i källaren var det en avdelning för bad. För den som är intresserad har vi fina originalritningar på huset, där kan man se vad samtliga rum användes till.

Besöksadress: Önevägen 18, 832 51 Frösön

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-30