Ångsta skola

Ångsta skola ingår i enheten Fåker-Ångsta. Skolan är en F-5 skola med fritidshem och vi arbetar med inställningen "alla barn är allas barn".

Sidan uppdaterad 2017-11-29