Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)

För barn från höstterminen det år man fyller 10 år (årskurs 4 - 6) finns öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Den är avgiftsfri (betalar för eventuell lunch/mellanmål) och där kan man komma och gå som man vill.

Fritidsklubben har öppet från skoldagens slut till cirka 17.00. Verksamhet erbjuds under skollov i en omfattning av 5 timmar per dag. Varje rektor fattar beslut om öppettider för respektive öppen fritidsverksamhet. Vid behov under skollov har de öppna fritidsverksamheterna möjlighet att samverka med andra fritidsverksamheter, fritidshem och förskolor.

Mellanmål och lunch på fritidsklubben

Måltidsservice tillhandahåller mellanmål och även lunch under skolloven till den
kommunalt drivna öppna fritidsverksamheten. Några föreningsdrivna verksamheter använder
sig också av Måltidservices tjänster.

För de kommunalt drivna öppna fritidsverksamheterna administrerar Måltidsservice betalning via Swish alternativt fakturahantering - se mer information i bilaga debiteringsunderlag och bilaga om betalning med Swish.PDF Ingen kontanthantering!

Skolan stämmer av vilka elever som äter mellanmål och lunch (under skollov).
Måltidsservice skickar en betalningslista till skolan på de som har swishat in betalning eller betalat via faktura.

Prislistan nedan gäller för alla öppna fritidsverksamheter, det vill säga även de
föreningsdrivna:
• Enstaka mellanmål 20 kr. 10 mellanmål kostar 150 kr och 21 mellanmål kostar 300 kr
• Lunch 35 kr

Här finns våra fritidsklubbar

Fritidsklubb som samverkar med fritidsgård:

Lugnviksskolan/Lugnviks fritidsgård
072-342 41 51

Parkskolan/Fritidsgården Parkgården
063-13 42 00

Torvallaskolan/Torvalla fritidsgård
063-14 43 20

Treälvsskolan/Lits fritidsgård
0730-30 36 90

Vallaskolan/Valla fritidsgård
073-801 11 10, 070-283 58 11

Fritidsklubb i skolans lokaler:

Fagervallsskolan
070-560 96 94

Fjällängsskolan
073-085 74 27

Kastalskolan
073-044 20 43

Körfältsskolan
073-068 07 06

Lillsjöskolan (inklusive elever från årskurs 6 Storsjöskolan)
0730-52 36 85

Mimergården
072-452 56 03

Norra skolan
063-14 39 90, 070-262 09 72

Odenslundskolan

Tavelbäcksskolan
070-604 15 65

Ängsmogården
063-14 47 80

Östbergsskolan
063-14 35 01, 072-227 81 46

Fritidsklubb som är integrerad med fritidshemmet:

Bringåsens skola
073-461 26 25

Fåker skola
063-602 84, 070-216 83 78

Häggenås skola
0703-65 95 72, 070-251 14 47

Marieby skola
070-620 58 96

Orrvikens skola
072-522 94 36

Ångsta skola
063-14 35 32, 076-145 34 77

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-25