Val till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Östersunds kommun ska i början av året, via vår e-tjänst, välja skola - kommunal eller fristående.

I januari 2019 får du en inbjudan att göra val till förskoleklass.
I inbjudan finns en länk till e-tjänsten på Östersunds kommuns hemsida.
E-tjänsten öppnar den 14 januari och pågår till och med den 27 januari.

Om du/ni är folkbokförd i annan kommun jämställs du/ni med folkbokförda i Östersunds kommun, under förutsättning att du/ni senast sista ansökningsdag för val till förskoleklass kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller hyreskontrakt.

Skolvalsperioden sker årligen i januari. Detta görs i vår e-tjänst här på kommunens hemsida. Du som vårdnadshavare får information via e-post eller brev om hur du går till väga. I slutet av februari skickas ett placeringsmeddelande till dig. Den skola som ditt barn placerats på, bjuder under vårterminen in till ett informationsmöte på skolan.

Så här gör du val till förskoleklass

Vanliga frågor om val till förskoleklass

Information om skolplacering/urvalsprinciper

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-14