Ansökan till skola/skolbyte

I vår e-tjänst för grundskola och förskoleklass kan du välja eller byta skola. I e-tjänsten för fritidshem kan du ansöka, byta och säga upp plats.

Om du inte är folkbokförd i Östersunds kommun måste du först ansöka om ett kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i vår e-tjänst. När din kontoansökan är godkänd, loggar du in med bank-ID eller e-legitimation och hanterar dina ärenden.

Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via webben kan du ansöka på blankett,
kontakta Kundcenter, 063-14 30 00, kundcenter@ostersund.se.

Grundskola

Val till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Östersunds kommun, ska till förskoleklass välja kommunal eller fristående skola. Valet görs i början av året på kommunens hemsida med hjälp av vår e-tjänst för val av skola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du behöver då logga in med e-legitimation eller bank-id.

Om du gör ansökan till en fristående skola måste du både ansöka direkt till skolan och göra ett val till skola i vår e-tjänst. De fristående skolorna kan ha andra antagningsprinciper/-regler än den kommunala.
Kontakta respektive skola för information kring anmälan.

De kommunala skolorna erbjuder plats enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt. Om det är fullt till sökt årskurs på en skola, får du/ni ett meddelande om detta och kan göra ett val till en annan skola. För att förkorta handläggningstiden kan du/ni innan ni söker till en skola, kontakta skolan för att kontrollera om det finns plats.

Byta skola

Om ditt barn går i en skola men vill byta, registrerar du det i e-tjänsten för skolbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Båda vårdnadshavarna behöver e-legitimation för att följa bytesprocessen. Det är viktigt att du först kontaktar den skola som ditt barn vill byta till för att kontrollera att det finns plats.

Det är den ena vårdnadshavaren som registrerar bytet i e-tjänsten för skolbyte. Den andra loggar sedan in i e-tjänsten och bekräftar skolbytet. Ett placeringsbesked kommer att skickas till dig. Har du angett e-postadress skickas den dit, annars skickas den med posten.

Nyinflyttad till Östersunds kommun

Om du är nyinflyttad i Östersund eller bor i en annan kommun och ditt barn vill börja i en skola i Östersund, kan du göra ett val till skola under pågående läsår.

Du måste göra en ansökan om konto i vår e-tjänst för att därefter göra din ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När din kontoansökan är klar kan du göra ditt val av skola i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Börja med att välja ut tre skolor som du vill lägga till i urvalslistan.

Skolplacering/urvalsprinciper

Urvalsprincipen för skolplaceringen är relativ närhet.
En elev kan ha särskilda skäl att få gå i en viss skola:
• om det är orimligt att eleven placeras i en annan skola med hänsyn till resväg, restid,
eller
• på grund av elevens särskilda behov och att det inte finns något acceptabelt alternativ till skolplacering i det enskilda fallet.

En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall.

Ansöka och eller säg upp plats på fritidshem

E-tjänsten för fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster riktar sig både till dig som redan har plats och till dig som ska söka fritidshemsplats till ditt barn. Ditt barn är garanterad fritidshemsplats på den skola där barnet är placerat.

I e-tjänsten kan du:

  • ansöka om plats
  • ansöka om överflyttning till annat fritidshem
  • säga upp plats

Utan att vara inloggad i e-tjänsten kan du ansöka om plats, men för att kunna ta del av uppgifter om ditt barns placering behöver du ha e-legitimation (t ex bank-ID).

Om du inte är folkbokförd i Östersunds kommun måste du först ansöka om ett kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i vår e-tjänst. När din kontoansökan är godkänd, loggar du in med e-legitimation och hanterar dina ärenden.

Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via vår e-tjänst kan du ansöka på blankett. Kontakta i så fall Kundcenter på 063-14 30 00 eller via kundcenter@ostersund.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-12