Information om skolplacering - principen om relativ närhet

Vid skolplacering är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnadshavaren vill att barnet ska gå och de flesta barn får den skolplats som vårdnadshavaren önskar. Det finns alltså inga ”skolområden” där en elev ”tillhör” en viss skola. Det finns heller inte möjlighet att ställa ett barn på kö till en kommunal skola.

Om det finns fler sökande än platser till en skola görs ett urval enligt principen om relativ närhet. Principen om relativ närhet ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skolplatsen. Då jämförs hur lång skolväg de olika eleverna har som sökt plats på skolan.

Vad innebär principen om relativ närhet?

Principen om relativ närhet används om det på en skola bara finns en skolplats men två elever har sökt denna enda plats som förstahandsval. Principen går ut på att den elev som förlorar mest (som har längst till sitt andrahandsval) ska få skolplatsen.

Uträkningen går till så här:

  1. Först mäts sträckan mellan elevernas hemadress till skolans adress (den skola eleven valt som förstahandsalternativ).
  2. Sedan mäts sträckan mellan elevernas hemadress och den alternativa skolan.
  3. Det relativa avståndet räknas ut för varje elev d.v.s. skolvägen till den alternativa skolan minus skolvägen till den skola eleverna har som förstahandsalternativ. Den elev som får det högsta värdet får då skolplatsen.

Exempelvis:

Kalle har 300 meter till sitt förstahandsval (skola A) och han har 500 meter till sitt andrahandsval (skola B). Då blir hans relativa avstånd till den alternativa skola (skola B): 500 meter minus 300 meter = 200 meter, Kalles relativa avstånd blir 200 meter.

Britta har 700 meter till sitt förstahandsval (skola A) och hon har 1000 meter till sitt andrahandsval (skola B). Då blir hennes relativa avstånd till den alternativa skola (skola B) 1000 meter minus 700 meter = 300 meter, Brittas relativa avstånd blir 300 meter.

Eftersom Brittas relativa avstånd blir 300 meter och Kalles relativa avstånd blir 200 meter kommer Britta att få skolplatsen eftersom det relativa avståndet är större än Kalle. Med andra ord skulle ”Britta förlora mest på att inte få skolplatsen”.

Exempel på urval enligt principen om relativ närhet

Skiss som beskriver relativ närhet

Hur mäts avstånd till skola?

Skolvägen mäts från hämtningsställe eller hållplats från husets adresspunkt till skolans adresspunkt enligt ett geografiskt informationssystem (GIS).

Hur definieras skolväg?

Med skolväg menas den kortaste vägen till skolan det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. Om särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar. Elever ska kunna gå över vägen vid övergångsställe eller gångpassager. Elever behöver inte gå efter en väg som klassas som trafikfarlig.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-12