Kontakta oss

Tavelbäcksskolan ligger i stadsdelen Odensala i östra delen av Östersund. Skolan är en F-6-skola med fritidshem och fritidsklubb. Totalt går det cirka 254 elever på skolan och skolan har en uteprofil.

Personal

Expeditionen

Rektor

Nina Wennberg Brandt
063-14 34 54, 072-221 81 43

Skoladministratör

Kerstin Ångström
063-14 39 64, 070-314 27 86

Arbetslag

Förskoleklass Oden

070-201 32 75

Yvonne Jonsson, Viveka Nilsson.

Årskurs 1 Midgård (våning 1)

070-597 62 29

Veronica Svensson, Eva Dahlin, Eva Grundén

Årskurs 2 Midgård (våning 2)

070-598 72 82

Camilla Ovesdotter, Anna Söderholm

Årskurs 3 Midgård (våning 2)

070-598 72 82

Annica Zackrisson

Årskurs 4 Paviljongen

076-103 41 45

Anna Lundqvist, Fredrik Boije

Årskurs 5 Röda skolan (våning 2)

070-604 15 65

Stefan Söderqvist, Cecilia Hjelm, Emilia West

Årskurs 6 Röda skolan (våning 1)

070-604 15 65

Ante Danielsson, Daniel Åsell

Övrig personal

Speciallärare

Maria Björch

076-106 11 88

Idrottslärare

Josefine Linestrand

070-206 97 51

Musiklärare

Peter Mellgren

Textilslöjdslärare

Helen Johannesson

Träslöjdslärare

Liselott From

Kök

073-270 75 36

Om skolan

Utomhuspedagogik

Skolans profil är utomhuspedagogik. Naturen är en av Jämtlands läns största resurser. Att vara ute i naturen ger en större förståelse för miljön. Barn lär sig bättre i den naturliga miljön, då de får möjlighet att använda flera sinnen i inlärningen.

Ett hållbart samhälle bygger på miljömedvetenhet hos varje individ. Miljömedvetna elever och pedagoger bidrar till att denna resurs bibehålls och utvecklas så att fler kan ta del av den. Hälsan förbättras genom att vi är aktiva och rör på oss som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Arbetsmiljön för alla anställda och elever förbättras då vi får en större arena, där alla har möjlighet att såväl fysiskt som psykiskt förbättra sin arbetssituation. Mötet utanför klassrummet är en viktig social funktion som befrämjar relationen elev-lärare-samhälle.

"Gå ut för att lära in
gå in för att lära ut"
(Johann Amos Comenius, 1592-1670)

Definition av utomhuspedagogiken

"Utomhuspedagogik" är ett arbetssätt där man flyttar delar av skolans vardag ut i närmiljön. Utomhuspedagogik innebär därmed regelmässig aktivitet utanför klassrummet.

Arbetssättet ger eleverna anledning till att ta alla sina sinnen i bruk så att de får personliga och konkreta erfarenheter i mötet med verkligheten.

Arbetssättet ger plats för ämnesanknutna aktiviteter, spontana utmaningar och lek, nyfiket sökande, fantasi, upplevelser och social samvaro.

Utomhuspedagogik handlar om att aktivera alla skolämnen i en integrerad undervisning där uteverksamhet och inneverksamhet är nära sammanknutna, när eleverna lär om verkligheten i verkligheten; d.v.s. om naturen i naturen, om samhället i samhället och om närmiljön i närmiljön."
(Arne Jordet 1998).

På Tavelbäcksskolan har vi tre pedagoger som utbildats i äventyrs­pedagogik.

Besöksadress

Slåttervägen 1
832 61 Östersund

Postadress

Östersunds kommun
Tavelbäcksskolan
831 82 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-14