Storsjöskolan

Storsjöskolan är belägen i Odensala och omfattar årskurs 7-9. På gång­avstånd finns fritidsgården Lillsjögården. I direkt anslutning till skolan ligger Odensala sportfält.

Storsjöskolan

Aktuellt just nu

Skolbygget Östersund

Storsjöskolan ska moderniseras och byggas ut. Bland annat ska sporthallen byggas ut, utemiljön förbättras och det blir en helt ny byggnad som ska rymma grundsärskola, kök och matsal samt grundskola årskurs 7-9. Bygget ska starta senhösten 2020.

Scheman

Här kan du se några av Storsjöskolans scheman:

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-26