Parkskolan

Parkskolan är en kommunal 4-9 skola belägen i centrala Östersund.

Parkskolan

Aktuellt just nu

Om- och tillbyggnation av Parkskolan

Från och med hösten 2021 blir Parkskolan en 4-9-skola. Anpassningar av skollokaler och utemiljöer pågår för fullt. Allt arbete går enligt tidsplan och när allt står klart i slutet av sommaren kommer barn och personal på Parkskolan ha en upprustad och fin arbetsmiljö.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-16