Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Kvalitetsarbetet är mycket viktigt och skolan har goda resultat. På skolan jobbar cirka 30 pedagoger som har stor erfarenhet och kompetens. Dessa är viktiga i arbetet med att skapa arbetsro och se till att alla barn blir sedda.

Skolan har full lärarbehörighet och satsar mycket på kompetensutveckling. under läsåret 2015-2016, fokuserar vi arbetet kring utveckling av matematikundervisningen samt en trygg och trivsam skolgård.

Läs mer om hur vi jobbar med utveckling och systematiskt kvalitetsarbete:
Norra skolans arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetssätt

Skolan är en viktig plats för kunskapsinhämtande. Vår grundläggande uppgift är därför att skapa en god lärandemiljö. En av förutsättningarna för det är att erbjuda utbildad personal.
En personal som blir kvar så pass länge att ett gediget samarbete kan ske mellan de pedago­ger som barnet möter under sin skolgång, dvs. klasslärare, förskoleklasslärare och fritidspeda­gog resp. avlämnande och mottagande lärare.

En annan förutsättning är att skapa och upprätthålla trygghet och arbetsro. Vi har utbildad och erfaren personal, och mycket låg personalomsättning. Vi har en god kollegial samman­hållning, vilket bl.a. gör det lätt för var och en av oss att se alla skolans barn som "mina" barn, vårt gemensamma intresse och ansvar.

Detta tillsammans med vår likabehandlingsplan ger en trygg miljö för barnen i vilken de naturligt visar hänsyn och respekt i samspel med andra, kan utveckla en tillit till sin egen förmåga, får arbetsro att tillägna sig goda kunskaper, lär sig lyssna, vågar diskutera och argumentera, lär sig ifrågasätta samt komma med egna förslag.
Vi vill att barnen ska känna att deras medverkan är betydelsefull och att var och en har möjlighet att påverka.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-16