Fritidshem och fritidsklubb

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet eller fritidsklubben. Det gäller även på lov och studiedagar.

På fritidshemmet och fritidsklubben kan du vara före och efter skoldagen samt på lov- och studiedagar.

  • Fritidshem är för dig som går årskurs F-3.
  • Fritidsklubb är för dig som går årskurs 4-6.

Fritidshemmet

Norra skolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler. Fritidshemmet har öppet 06.30-18.30. Skolan öppnar klockan 07.30, då finns det personal ute, tills det ringer in klockan 07.55.

För de barn som behöver utökad morgontillsyn erbjuds tillsyn på avdelning Rönnen) från 06.30-07.30. De barn som kommer före klockan 07.00 erbjuder vi frukost. De barn som behöver utökad kvällstillsyn, det vill säga från 17.00-18.30 erbjuder vi tillsyn på avdelning Häggen.

Under lov är avdelningarna och fritidsklubben oftast hopslagna.

Barnen pysslar, spelar spel, leker rollekar etcetera. Förutom den fria leken så har barnen möjlighet att delta i organiserade aktiviteter varje vecka. Det finns en pedagogisk tanke med allt vi gör. Fritidshemmet har också tillgång till sporthallen där vi kan spela och leka. Ibland ordnar vi även gemensamma aktiviteter över avdelningarna så som uppträdanden och disco.

Vi är ute så mycket som möjligt. Barnen är bra på att nyttja vad skolgården har att erbjuda. Vi har även närhet till stadens alla utbud samt gångavstånd till Jamtli, Badhusparken och Björkbackaparken för picknick och lek

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Fritidsklubben

Fritidsklubben är avgiftsfri och där kommer du och går som du vill. Fritids­klubben har öppet från skoldagens slut till cirka 17.00. Mellan 16.30 och 17.00 slår vi samman klubben med avdelningen Häggen. På skolloven är klubben sammanslagen med fritidshemmet och öppen klockan 08-13.

Klubben är belägen i huvudbyggnadens övervåning mot Sporthallen. På skolloven finns det möjlighet att köpa lunch som kostar 30 kronor.

Barnens intressen och behov styr aktiviteterna. Barnen pysslar, läser, spelar spel, gör sina läxor etcetera. I möjligaste mån erbjuds det spel och lek i sporthallen, en gång per vecka.

Kontakta fritidsklubben

Fritidsklubben

076-106 34 91

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-24