Fritidshem och fritidsklubb

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på Marieby skolas fritidshem eller fritidsklubb. Det gäller även på lov och studiedagar.

På fritidshemmet och fritidsklubben kan du vara före och efter skoldagen samt på lov- och studiedagar.

  • Fritidshem är för dig som går årskurs F-3.
  • Fritidsklubb är för dig som går årskurs 4-6.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskole­klassens slut, vanligen klockan 11.30 till 17.30 (18.30 vid behov).

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Våra mål med fritidshemsverksamheten är att alla barn:

  • Känner trivsel och trygghet
  • Har kunskap och insikt i innebörden av en gemensam värdegrund
  • Känner att de har en meningsfull fritidsverksamhet
  • Kan lyssna, diskutera och reflektera i en god arbetsmiljö
  • Tar ansvar för den inre och yttre miljön

Kontakta fritidshemmet

Fritidshemmet

070-620 58 96

Fritidsklubben

Fritidsklubben är avgiftsfri. Fritids­klubben har öppet från skoldagens slut till 17.00. Den är också öppen 09.00-14.00 under lovdagar.

Kontakta fritidsklubben

Fritidsklubben

070-620 58 96

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-27