Lugnviksskolan

Lugnviksskolan är en F-9 skola med cirka 370 elever. Skolan är belägen i Östersunds norra del, med närhet till skog och sjö. I enheten ingår för­skole­klass, grundskola med tillhörande fritidshem och grundsärskolans senaredel.

Aktuellt just nu

Föräldramöte förskoleklass

Vårdnadshavare till elever som går i förskoleklass är välkomna på föräldramöte.

Instruktion för hur du ansluter till digitalt möte via Teams Pdf, 98.6 kB.

Brev till vårdnadshavare inför nytt läsår 21/22

Skolbygget Östersund

Lugnviksskolan ska moderniseras och byggas ut. Byggprocessen startar sommaren 2021. Under byggtiden ska elever i förskoleklass - åk 3 gå på före detta Odenslundsskolan, och elever i åk 4-9 i moduler vid Blomstergården (åk 4-9).

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-05