Kontakta oss

Lillsjöskolan omfattar årskurs 1-6 samt förskoleklass. Skolan är organiserad i arbetslag inom respektive årskurs.

Personal

Expeditionen

Rektor

Lars-Ivar Hansson
070-274 73 34

Skoladministratör

Britt-Marie Eriksson
063-14 36 90

Finns på Lillsjöskolan tisdagar och torsdagar.

Arbetslag

Förskoleklass och fritidshem

070-536 36 44

Susanne Persson, Ronny Olofsson, Carin Aili, Jenny Hellström, Ville Johansen

Årskurs 1 och fritidshem

070-644 90 25

Susanne Westling, Michaela Grääs, Sanna Krylén, Lena Bäck, Renée Lövkvist, Niclas Gabrielsson, Molly Fridell

Årskurs 2 och fritidshem

073-270 34 44

Monica Abrahamsson, Kristina Eriksson, Catarina Starkman, Ida Nordin, Mathias Lundkvist

Årskurs 3 och fritidshem

070-644 83 53

Johanna Sterner, Joacim Strömberg, Marika Rindberg, Elina Strömberg, Anna Häggkvist, Tova Höglund

Årskurs 4

073-270 34 46

Susanne Vestman, Hans Backlund

Årskurs 5A

075-015 05 34

Årskurs 5B

070-644 48 97

Hans Svedholm, Fredrik Aspman, Marika Rindberg, Renée Lövkvist, Mathias Lundkvist

Årskurs 6

076-106 27 31

Emma Jakobsson, Inger Björkbom, Niclas Gabrielsson

Övrig personal

Specialpedagog

Anders Hägg

070-644 90 14

Speciallärare

Jessica Rengsvik

Bildpedagog

Kristina Persson

Textillärare

Helen Johannesson

Lärare i trä- och metallslöjd

Liselott From

Lärare i idrott och hälsa

Åke Westling

SvA-lärare

Cathrine Viksten

Musiklärare

Andreas Andersson

Elevassistent

Ville Johansen

Kök

073-275 10 44

Om skolan

Lillsjöskolans anda skall präglas av tolerans, omtanke och trygghet. Därför tar vi alla, elever, föräldrar och personal ett gemensamt ansvar för vårt viktiga värdegrundsarbete. Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

  • Tolerans är att känna förståelse för olikheter och allas lika värde.
  • Respekt är att visa hänsyn för vår miljö och människorna runt omkring oss.
  • Ansvar är att följa regler och stå för det jag gjort.
  • Rättskänsla är att ta avstånd från kränkningar och mobbning.
  • Generositet/empati är att leva sig in i och förstå andra människors situation.

Ta del av hela dokumentet som berättar om vårt värdegrundsarbete

Besöksadress

Svanvägen 4-8
831 62 Östersund

Postadress

Östersunds kommun
Lillsjöskolan
831 82 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-07