Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 12.30 till 18.30.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Fritidshem förskoleklass

076-001 56 95 (nedre fritidshem)

Fritidshem årskurs 2

070-263 69 10 (övre fritidshem)

Fritidshem årskurs 1

070-266 42 29 (nedre fritidshem)

Fritidshem årskurs 3

070-190 83 79 (övre fritidshem)

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (för åk 4 - 6). Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben. Fritidsklubbarna har ingen koppling till skolan utan drivs av fritidsgårdarna.

Mer om fritidsklubbarna

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-29