Körfältsskolans grundsärskola

I stadsdelen Körfältet finns Körfältsskolans grundsärskola som delar lokaler med grundskolan. Eleverna kommer från hela Östersunds kommun samt några av grannkommunerna i länet.

Sidan uppdaterad 2017-12-18