Grundsärskola

Grundsärskolan är en särskild skolform för barn, som på grund av intellektuell funktionsnedsättning (IF) följer grundsärskolans läroplan och inte grundskolans. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Vårdnadshavare kan för elevens räkning önska skolgång i grundsärskoleklass eller integrering i den grundskola som är närmast hemmet. Elevhälsan ger råd och stöd till skolans personal som undervisar grundsärskoleelever, som är integrerade i kommunens grundskolor.

I anslutning till skoldagen erbjuds fritidshem och tillsyn för barn över 12 år (LSS-insats).

Efter avslutad skolgång i grundsärskolan kan eleven fortsätta i den frivilliga gymnasiesärskolan, där utbildningstiden är fyra läsår.

Följande grundsärskolor finns i Östersunds kommun: Körfältsskolan och Lugnviksskolan.

Ansökan till särskola

Ansökan till särskola görs i samråd med barnets/elevens rektor. Vill du veta mer om inskrivning i särskola kontakta sakkunnig Åsa Rindefalk Grahn vid Kundcenter på telefon 063-14 30 00.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2022-04-01