Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten.

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med Er vårdnadshavare. Du får gärna delta i Ditt barns verksamhet på förskolan genom att tex hälsa på, vara med på utflykter eller komma med förslag på aktiviteter mm.

Förskolan bjuder in till ett vårdnadshavar möte under hösten

Du får möjlighet att en gång per verksamhetsår tillsammans med någon av pedagogerna i arbetslaget delta i utvecklingssamtal kring ditt barns vistelse i förskolan. Samtalet ger Dig möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller Ditt barns vardag i förskolan.

Sidan uppdaterad 2023-05-23