Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Förutom den dagliga tamburkontakten med föräldrarna så har vi varje höst ett föräldramöte, vi har även en sommarfest varje år för barnen och deras föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. Vi har även föräldraråd som rektor kallar till.

Inskolning

Föräldrarnas första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi erbjuder individuell inskolning utifrån varje barns behov, där föräldrarna deltar i verksamheten.

Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olik ut. Den kan vara en vecka eller längre.
Det viktigaste är att du som förälder deltar i inskolningen och är med ditt barn i förskolans verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-23