Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med den omsorg och verksamhet vi bedriver.

Vi vill att du ska känna att ni kan diskutera med oss personal om era funderingar kring ert barns vardag hos oss. 

Inskolning

Föräldrarnas första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi har en fyradagars aktiv föräldrainskolning, där det viktigaste är att du som förälder deltar i inskolningen och är med ditt barn i förskolans verksamhet.
Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olika ut så räkna därför med att finnas tillgänglig i två veckor.

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrar genom:

• vi använder oss av dokumentationsappen Unikum för att ge föräldrarna insyn och information om vår dagliga verksamhet
• föräldramöte 1 gång/läsår
• inskolnings- och utvecklingssamtal
• den dagliga kontakten
• föräldraråd hålls cirka 1 gång per termin tillsammans med förskolechef och representant fån förskolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-01