Om oss

Mosippans förskola öppnade 1975. På Mosippans förskola finns det 6 avdelningar med upp till 18 barn i varje grupp. Fyra avdelningar är åldersindelade och två avdelningar är 1-5 år. Personalen består av både förskollärare och barnskötare och grundbemanningen är tre heltidstjänster/avdelning. Förskolan har eget kök där våra kokerskor tillagar god hemlagad mat.

Mosippans förskola har gemensamma mål och utifrån dem planerar varje avdelning upp sitt arbete och sin pedagogiska miljö. Under dagen är barnen indelade i tvärgrupper utifrån ålder, intresse och behov.

Vi har en kuperad gård som stimulerar barnen till lek och rörelse under alla årstider. Det finns gungor för både yngre och äldre barn, sandlådor, lekbuss, lekstugor och en lekställning med rutschkana. Inne i skogen kan vi vandra längs med stigar, utforska myrstackar och leka kurragömma. Det finns även möjlighet till grillning i skogen. Under vintern kan vi åka madrass, pulka och stjärtlapp i våra backar.


Sidan uppdaterad 2017-06-05