Förskolan Lillgården

Förskolan Lillgården

Lillgårdens förskola ligger i Odensala. Vi har 2.5 avdelningar med plats för 50 barn. Strax intill finns Lillsjöskolan med fritidsgård, vilket ger goda möjligheter till ett nära samarbete.

Lillgårdens förskola slås ihop med Luktärtan och får nya lokaler!

Bygget av vår nya förskola går enligt tidplan och barnen på Lillgården gör regelbundet utflykt till bygget för att på nära håll se hur förskolan växer fram.

I augusti 2023 startar vi upp verksamheten i vår nya förskola. Förskolorna Luktärtan och Lillgården går då samman – till förskolan Lillsjön. Nuvarande arbetslag på Luktärtan och Lillgården tar då med sig ”sina” barn och flyttar in i sina nya avdelningar. Vi kommer alltså inte att splittra vare sig arbetslag eller barngrupper.

I dag har båda förskolorna ett nära samarbete mellan avdelningarna vilket stärker förskolans vi-känsla. Det fortsätter vi med även efter flytten till förskolan Lillsjön.

Barngrupperna kommer vara åldersblandade och bestå av max 18 barn, precis som vi har det idag.

Skolbygget: Luktärtan - läs om de nya lokalerna och ta del av nyhetsbrev

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barns intressen och behov, arbetar vi med olika teman och i olika gruppkonstellationer med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Schema

Barnens schema lägger vårdnads­havare in i Tempus. Där frånvaro­anmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela till ert barns avdelning visa sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Sidan uppdaterad 2023-03-20