Om oss

Vi är en förskola med tre avdelningar med 18 barn per avdelning. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Vi har tre heltidstjänster som grundbemanning per avdelning.

Förskolan har de tre avdelningarna Lyckan, Sommarhagen och Frösöblomster. Vi har ett eget kök, där maten lagas på plats av kock/kokerska.

Vi prioriterar utevistelse i vår verksamhet och använder oss av den närliggande skogen/stranden.

Sidan uppdaterad 2020-06-04