Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Dagliga rutiner

06:30 Förskolan öppnas.
07:30 Pedagog finns på respektive avdelning
08:00 Frukost
11:15 Lunch
12:00 Vilor
14:15 Mellanmål
16:00 Sammanslagning i huset
Cirka 17:30 Förskolan stänger.

Utevistelser varje dag.

Vi på förskolan erbjuder också femårsverksamhet med olika aktiviteter. Barn till föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka på förskolan. Barn till arbetssökande har rätt till 25 timmar per vecka på förskolan.

Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av förskolans chef i samråd med föräldrar och pedagoger vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Inskolning

Vi använder oss av en trygghetsinskolning, vilket kort innebär att föräldern är med sitt barn aktivt under tre heldagar och introducerar sitt barn i förskolan, inskolningstiden är 14 dagar.

Traditioner

  • Jullunch
  • Julgransplundring
  • Fröjaloppet (mars)
  • Påsklunch
  • Förskolans dag (maj)
  • Sommarfest: utspark av blivande skolbarn (juni)
  • Midsommarfirande

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Samverkan mellan förskolor

Under jul, sommar och utvecklingsdagar för pedagoger, är det färre barn som behöver omsorg. Det kan då vara stängt på Fröja förskola och öppet på någon annan närliggande förskola.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

De barn som är i behov av omsorg hänvisas till annan förskola där vikarier arbetar. De som har behov om omsorg dessa dagar lägger in tider i Tempus.

Sidan uppdaterad 2021-09-21