Barn- och föräldrainflytande

För att Du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan bjuder vi in dig som vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten på olika sätt.

Tamburkontakt

Det dagliga mötet mellan pedagoger och vårdnadshavarna är den viktigaste kommunikationen mellan hemmet och förskolan. På så sätt kan pedagoger och vårdnadshavare ha en bra dialog för att ditt barn ska få den bästa möjliga förutsättningen på förskolan.

Föräldramöte

På hösten bjuder vi in vårdnadshavare till föräldramöte, där vi presenterar vår verksamhet för nya och befintliga vårdnadshavare.

Utvecklingssamtal

Alla vårdnadshavare erbjuds ett utvecklingssamtal där vi diskuterar ditt barns individuella utvecklingsplan.

Inskolningssamtal

Cirka en månad efter avslutad inskolning erbjuds vårdnadshavarna ett inskolningssamtal, där vårdnadshavarna får delge sin syn på inskolningen och barnets första tid på förskolan.

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum, där du som vårdnadshavare har möjlighet att, inom läroplanens ram, påverka verksamheten i förskolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-29