Om oss

Förskolan byggdes 1966 och består av tre avdelningar, Randan, Rundan och Rutan. Rundan är en handikappanpassad avdelning. Barnen är indelade i åldersgrupper: yngre, mellan och äldre.

Personalen består av både lärare, förskollärare och barnskötare. Grundbemanningen är tre heltidstjänster per avdelning.
Vi får vår mat från Parkskolans kök.

Vi har en fantastisk utemiljö med en kuperad skogstomt. Det finns möjlighet för spännande lekar året om!

Vi samarbetar med förskolorna Astern, Linnean och Mosippan.

Sidan uppdaterad 2017-11-02