Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Förutom den dagliga tamburkontakten med föräldrarna, så har vi utvecklingssamtal och uppföljningssamtal varje år.
Vi har även föräldrafika och då får barnen tillfälle att visa sina alster.
Vi försöker ha två föräldramöten per år.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-11-08