Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

På förskolan lägger vi stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar vid lämning och hämtning av barn. Vi erbjuder utvecklingssamtal minst en gång per läsår.

Förskolan har ett föräldraråd som träffas ett par gånger per termin och diskuterar frågor som rör förskolan. Varje avdelning har två representanter i rådet.

Avdelningarna bjuder någon gång per termin in föräldrar och syskon att delta vid olika aktiviteter såsom föräldrafika, föräldrafrukost, teateruppvisning, grillning osv.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-22