Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Förutom de ovan nämnda utvecklingsområdena, jobbar vi även med Goda miljöer/lärmiljöer.

Vi har introducerat mobila lärmiljöer inom åtta områden. Språk, matematik, musik och skapande, rörelse, värdegrund, IKT samt natur och kultur. Tillsammans med barnen möter vi nya möjligheter och utmaningar. Utifrån dessa områden jobbar vi med hela läroplanen Lpfö98/16.

Vi på Treälvens Förskola strävar efter att tillsammans med barnen skapa en rolig, trygg och lärorik förskola där alla ska känna sig viktiga och utifrån sin egen förmåga, ha inflytande och ta ansvar för sin vardag.

Vi ser kunskap som en process, något som skapas i mötet med andra och i samspel med den omgivande miljön. Vi har en tilltro till barnens förmågor och tankar och att barnen själva lär.

Vi tilldelades Östersunds kommuns kvalitetspris 2013PDF!
Här är presentationsfilmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vårt projektarbete.

Skiss över vårt systematiska kvalitetsarbetePDF

Arbetsplan

Förskolan Treälvens arbetsplanPDF

Enhetens ledord 2019/2020

"Hållbar utveckling."

Kompetensutveckling på vår förskola

Pedagogisk dokumentation
Ipad i förskoleverksamhet
Pedagogisk dokumentation med hjälp av digitala hjälpmedel

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-11