Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

En dag på förskolan Stallet

6.30 Förskolan öppnar på avd. Grimman
7.30 Man går ut på sina respektive avdelningar
8.00 Frukost
9-11 Aktiviteter ute eller inne
11.15 Lunch
12-14 Vila, aktiviteter/Lek ute eller inne
14.15 Mellanmål
15-16.30 Aktiviteter/Lek på avdelningen eller ute på gården.
16.30 Då går man på Grimman där förskolan stänger.
ca 17.30.

Traditioner

Böcker
Vi lånar böcker 1 g/mån från Biblioteket som vi får levererade till förskolan, ibland åker vi även med barnen till Bibloteket och lånar böcker där.

Påsk
Påskpyssel och andra aktiviteter på avdelningarna.
Påsklunch
Påskteater Gullefjun kommer på besök, personalen spelar teater för barnen.

Midsommar
Dans kring midsommarstången.

Jul
Resan till Peppakakeland, personalen spelar teater för barnen.
Julpyssel, vi dansar in Julen och jullunch.
Julgransplundring i januari.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-30