Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vår hälsoinriktning

Vi vill att alla barn får möjlighet att utvecklas till medvetna och harmoniska individer med god social förmåga. En förutsättning för detta är att må bra, såväl fysiskt som psykiskt.

Syftet med inriktningen hälsa, är att varje individ ska må så bra som möjligt. Då har de också bästa förutsättningarna att utvecklas i sin lärandeprocess. Vi ska skapa en förskola för alla barn och nyttja vår fantastiska utemiljö i lärandet.

Vår strävan är att
• Varje barn känner glädje, samhörighet och meningsfullhet när de går till förskolan.
• Varje barn upplever att de själva har möjlighet att påverka sina liv.
• Varje barn känner sig trygg och harmonisk.
• Varje barn har en utvecklad kunskap om betydelsen av rörelse och goda matvanor och lever därefter.

Hälsoinriktning/uteaktiviteter
• Alla förskolor har en egen skridskobana
• Varje förskola gör en "heldagsutflykt" två gånger om året, anpassad efter barnens/avdelnin­gens behov.
• Vi har möjlighet att åka till Frösö skidlek med de äldsta barnen.
• Varje förskola genomför ett eget skidlopp varje vinter.

Dokumentation/Individuell utvecklingsplan

På vår förskola dokumenterar vi varje barns utveckling genom att fotografera och skriva om vad barnet gör i sin vardag vid olika tillfällen och situationer. Dokumentationen samlas i barnets IUP-pärm (individuell utvecklingsplan). Arbetet med IUP-pärmen syftar till att ta tillvara barnets starka sidor och intressen.

Tillsammans med barnets föräldrar sätter vi upp mål som vi pedagoger ska arbeta mot under läsåret. Dessa mål ska knytas till de prioriterade utvecklingsområden för Fjällmons förskolor och Lpfö 98 (Läroplanen för förskolan).

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-26