Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Vid behov av omsorg på utvecklingsdagar kontaktas administratör Marianne Svensson på telefon 063-14 38 39. Uppge barnets namn, förskola/avdelning och tider.

Utvecklingsdagar 2018

16 februari
17-18 maj
6-7 september

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-12-13