Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter ett nära samarbeta med föräldrar genom till exempel föräldramöten, inskolningssamtal, utvecklingssamtal samt den dagliga kontakten.

Dessutom har vi föräldraråd, där föräldrarådsrepresentanter kallas till möte med rektorerna för att lyfta frågor. Övriga föräldrar kan via mail eller ett kuvert på anslagstavlan framföra sina frågor till representanterna.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-12-13