Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Dagliga rutiner

06.30 Förskolan öppnar
07.30 Pedagog finns på respektive avdelning
08.00 Frukost
11.15 Lunch
12.00 Vilor
14.15 Mellanmål
16.30 Sammanslagning i huset
18.00 Förskolan stänger (vid behov 18.30)

Utevistelse varje dag.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök med en heltidsanställd kock. Vissa dagar serveras Jämtlands­måltid, där råvarorna är producerade i Jämtland. Vid varje mål serveras frukt och grönsaker.
Vi jobbar även medvetet med att dra ner på sockerintaget.

Här kan du se menyn för denna vecka!

Traditioner

• Luciafirande
• Julgransplundring
• Lilla Östbergsloppet
• Påsk- påskkärringar-kvaststafett
• Midsommardans​

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-27