Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteam

Stina Mårtensson, förskolechef
Maria Lindroth och Karin Sundlöf-Pålsson, specialpedagog

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Våra dagliga rutiner

06.30 Gemensam öppning på avdelning Blåbär
07.30 Förskolebarnen går till respektive avdelning
08.00 Frukost
11.15 Lunch
12.00 Vilor
14.15 Mellanmål
16.15 Sammanslagning i huset på avdelningen Smultron
18.00 Förskolan stängs (18.30 Vid behov)

Vi är ute minst en gång per dag.
Efter ca kl 17.00 kommer barnen ifrån Vallaskolans fritidshem till oss.

Traditioner

Under hösten
Skördefest, färgfest, maskerad, lucia och julfest.

Under våren
Julgransplundring, alla hjärtans dag, hasaloppet, påsk, valborg, förskolans dag, hattfest och midsommar.

Tvärgruppsverksamhet

Önebären 5-6-åringarna (de blivande skolbarnen)
Sprattelbären 4-åringarna
Gårdsbären 1-3-åringarna

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-27