Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Det här händer hos oss under året

Förskolans dag

Vi firar förskolans dag genom att de äldsta barnen på förskolan ordnar olika aktiviteter i närområdet.

Grillkväll

Varje vår har vi grillkväll avdelningsvis med föräldrar och barn, då vi grillar tillsammans.

Midsommar

När vi firar midsommar hjälpas alla åt att plocka blommor och klä midsommarstången sedan dansar vi tillsammans.

Bokbussen

Bokbussen besöker vi varje månad tillsammans med några barn. Då lånar vi böcker till avdelningarna.

Påsk

Påsken firar vi med påsklunch, tipspromenad och disco.

Julen

Julen firas med tomten som kommer på besök och sedan äter vi jullunch.

Kök

Vi äter hemlagad mat från eget kök.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-30