Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter att vårdnadshavarna ska ges inblick i vår verksamhet och därigenom få möjlighet att påverka. Det sker genom vecko- eller månadsbrev, föräldramöte och utvecklingssamtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-01-11