Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar på Lillgården

Personalen har två utvecklingsdagar per termin, under dessa dagar slås Lingonet, Luktärtan och Lillgården ihop och håller till på en av förskolorna. Under dessa dagar deltar all ordinarie personal, vi uppskattar då om ni har möjlighet att vara lediga. De barn som inte har möjlighet att vara lediga tillbringar dagen tillsammans med vikarier.

Utöver dessa utvecklingsdagar har personalen på avdelningen också två halvdagsplaneringar.

Vi försöker i möjligaste mån att använda oss av kända vikarier.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-11-02