Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vår vision

Hjortens vision är att jobba Reggio Emilia inspirerat. Utforskande och delaktighet är nyckelord i verksamheten.
Miljön ska vara pedagogisk, tydlig och lättillgänglig. Den ska också inspirera till möten och samarbeten mellan barnen. Barnens olikheter ses som en resurs.

Språkfolder

Ta del av vår språkfolder!PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-01-11