Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För oss är pedagogisk dokumentation ett arbetsredskap.
Vi synliggör barnen, deras tankar och läroprocesser i dokumentationerna.
Vi använder dem till reflektion med barnen för att vidareutveckla tankar och teorier.
Det ligger till grund när vi reflekterar i arbetslaget.
Föräldrarna får en insyn i verksamheten.
Vi dokumenterar på många olika sätt:
- kamera/videokamera
- observationer
- anteckningar

Föräldrasamverkan hos oss

Utvecklingssamtal
Föräldrafika ca två gånger/termin
Föräldramöte en gång per år
Luciafirande 3-5 år Adventsfika 1-2 år
Sommarfest

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-01-11